Praktijk

Logopediepraktijk Taki is een praktijk met oog voor kwalitatieve zorgverlening en biedt u zorg op maat. Uw specifieke hulpvraag of hulpvragen worden in kaart gebracht en er wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Er is altijd ruimte voor samenwerking met andere disciplines die u ook zorg aanbieden. Logopediepraktijk Taki streeft er naar om aan uw hulpvraag te voldoen.

U kunt bij
Logopediepraktijk Taki ook terecht zonder
verwijzing of machtiging

(Zie vergoeding)

Houtwijk

De praktijk in Houtwijk is gelegen aan de Dr. J. Presserstraat in een paramedisch centrum waar u ook terecht kunt bij onder andere fysiotherapeuten, tandartsen, psycholoog en een bedrijfsarts. Met deze disciplines wordt samengewerkt om u nog betere zorg te bieden. Ook bestaat er goede samenwerking met de scholen in de buurt. De praktijk is goed bereikbaar met tram 2 of met buslijn 36 of buslijn 35.

Scheveningen

De praktijk in Scheveningen is gelegen aan de Kolenwagenslag. Dit is een zijstraat van de bruisende Keizerstraat. Er wordt samengewerkt met de scholen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten in de omgeving. De praktijk bevindt zich enkele minuten van het strand vandaan en is goed bereikbaar met tram 1.

 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen

Dunya Taki

Het vak logopedie is heel breed en divers en daarom behandel ik niet alle klachten op alle negen stoornisgebieden. Ik kan je begeleiding bieden bij problemen in de communicatie, het stemgebruik, het eten en drinken en de ademhaling. Ik behandel zowel kinderen als volwassenen. Ik behandel kinderen met een taalstoornis, een articulatiestoornis, schisis, een stem- en/of ademhalingsstoornis. De volwassenen die ik behandel komen bij mij met een stemstoornis en/of een ademhalingsstoornis (hyperventilatie). Ook kan ik begeleiding bieden voor spraakafzien (liplezen) en het af- of aanleren van een bepaald accent. Behandelmethodieken die ik toepas in mijn werk zijn; Hodson & Paden, Metaphon, Manuele facilitatie van de Larynx (MFL), Lax Vox, resonansmethodiek, klassieke ademhalingstherapie, de ‘Van Dixhoorn’- methode.

Ik heb de volgende postHBOcursussen gevolgd sinds mijn afstuderen in 2009: logopedie en tandheelkunde, neurolinguistisch programmeren in de logopediepraktijk, hyperventilatie en dysfunctioneel ademhalen, onderzoek en behandeling volgens Hodson & Paden, Metaphon; behandeling van kinderen met een fonologische articulatiestoornis, spraakstoornissen bij schisis.

Naast mijn werk als therapeut ben ik een kwaliteitskringbegeleider voor een kring van 9 logopedisten en vervul ik de rol van secretaris voor de stichting Meertalige Logopedisten Nederland.


Dunya Taki

Robin-jill Buvelot

Mijn naam is Robin-jill Buvelot en ik ben werkzaam als logopedist bij Logopediepraktijk Taki. Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Ik ben afgestudeerd van de opleiding logopedie aan de Hogeschool Rotterdam. Hier heb ik ook de minor ‘Meertaligheid’ gevolgd. Wat ik heb geleerd tijdens deze minor kan ik inzetten bij de behandeling van meertalige cliënten.

Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij een allround logopediepraktijk, hier heb ik te maken gehad met cliënten van jong tot oud en met vooral de stoornisgebieden taal, spraak en stem. Mijn afstudeerstage was bij een school voor speciaal basisonderwijs. Hier heb ik vooral gewerkt aan taal en spraak en heb ik leren werken met kinderen die moeilijk lerend zijn of gedragsproblemen hebben.

Als logopedist is het mijn taak de last van de stoornissen en/of beperkingen te verlichten of op te heffen. Dit dit doe ik niet alleen maar samen met mijn cliënten. Ieder mens is anders, dit maakt dat het bij elke cliënt een uitdaging is hoe we samen het gewenste resultaat kunnen behalen door onze visies en kennis samen te voegen. Dit maakt het vak logopedie nooit saai.

Als logopedist sta ik geregistreerd in het kwaliteitsregister en ben ik lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie).

In de toekomst wil ik nog graag cursussen en bijscholingen volgen, je kunt nooit genoeg leren! Voor nu ben ik vooral geïnteresseerd in spraak/taalproblemen bij (jonge) kinderen. Hier wil ik mij de komende jaren in verdiepen

Robin-jill Buvelot

Kerime Nur Evren

Mijn naam is Kerime Nur Evren en ik ben een meertalige logopedist. Ik spreek naast het Nederlands ook Turks. Ik behandel zowel kinderen als volwassenen. Op de donderdag, vrijdag en zaterdag ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Taki. Op de overige dagen werk ik elders als logopedist.

Ik ben afgestudeerd van de opleiding logopedie aan de Hogeschool Rotterdam. Als logopedist sta ik geregistreerd in het kwaliteitsregister en ben ik lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie). In de toekomst wil ik mij graag specialiseren middels cursussen, bij- en nascholingen.

Kerime Nur Evren

Rukiye Dadak

Mijn naam is Rukiye Dadak en ik ben een meertalige logopedist. Ik spreek naast het Nederlands, ook goed Turks en redelijk Engels. Daar waar dat nodig is, zet ik deze talen in tijdens mijn behandelingen. Sinds mijn afstuderen in 2018 aan de Hogeschool Rotterdam ben ik met veel plezier en toewijding werkzaam als logopedist. Ik behandel kinderen en jongeren vanaf de leeftijd van 2,5 jaar tot en met 18 jaar met taal en spraakklachten. Momenteel ben ik drie dagen in de week werkzaam op locatie Houtwijk en Scheveningen. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), neem zes keer per jaar deel aan intercollegiaal overleg tussen collega’s in Den Haag en sta geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici. Ik heb in 2019 en 2020 verschillende cursussen gevolgd onder andere Hodson en Paden, Het Nieuwe SMART = SCART, Update TOS en Op Orde-Bedreven- Op weg naar Auditproof.

Rukiye Dadak

Logopedie

Voor een uitgebreide uitleg over de volgende logopedische stoornissen verwijs ik u naar de website logopedie.nl
 • Stem
 • Astma
 • COPD
 • Genderdysfonie
 • Hyperventilatie
 • Stembandverlamming
 • Stemklachten
 • Stemproblemen bij kanker
 • Spraak
 • Aangezichtsverlamming
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Dysartrie
 • Nasaliteitsstoornis
 • Slissen en lispelen
 • Verbale apraxie
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Vloeiendheidsstoornissen
 • Taal
 • Afasie
 • Dyslexie
 • Psychomotore retardatie
 • Taal- en spraakstoornissen bij dementie
 • Vertraagde taalontwikkeling
 • Slikken
 • Eet- en drinkproblemen bij dementie
 • Eet- en drinkstoornissen bij kinderen
 • Slikstoornissen bij volwassenen
 • Gehoor
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Revalidatie na plaatsing CI
 • Slechthorendheid

Vergoeding

Wanneer Logopedie geïndiceerd is wordt deze vergoed vanuit de basisverzekering. Volwassenen betalen een deel van de behandeling vanuit hun eigen risico. De ouders van kinderen jonger dan 18 jaar betalen geen eigen risico. U kunt niet via DTL (zonder verwijzing) terecht indien u verzekerd bent bij CZ, Delta Lloyd, De Friesland en Ohra.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar om informatie in te winnen over uw eigen risico.

Aanmeldformulier

Helaas is onze wachtlijst tijdelijk gesloten en kunt u zich niet aanmelden.

Contact

U kunt zowel overdag als in de avond terecht bij Logopediepraktijk Taki.
Neem gerust contact op en geef uw voorkeuren door klik hier.
Behandeling aan huis is mogelijk indien u daarvoor een machtiging heeft gekregen van uw verwijzer.

Houtwijk

Logopediepraktijk Taki
Dr. J. Presserstraat 240
2552 LP 's-Gravenhage
+31(0)70 204 445 0Scheveningen

Logopediepraktijk Taki
Kolenwagenslag 1
2584 SM 's-Gravenhage
+31(0)70 355 51 54Zeeheldenkwartier

Logopediepraktijk Taki
Elandstraat 77 a
2513 GM 's-Gravenhage
+31(0)6 142 643 07Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00

Logopediepraktijk Taki is aangesloten bijKwaliteitsregister Paramedici Nederlandse Vereniging voor Logopedie