Praktijk

Logopediepraktijk Taki is een praktijk met oog voor kwalitatieve zorgverlening en biedt u zorg op maat. Uw specifieke hulpvraag of hulpvragen worden in kaart gebracht en er wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Er is altijd ruimte voor samenwerking met andere disciplines die u ook zorg aanbieden. Logopediepraktijk Taki streeft er naar om aan uw hulpvraag te voldoen.

U kunt bij
Logopediepraktijk Taki ook terecht zonder
verwijzing of machtiging

(Zie vergoeding)

Houtwijk

De praktijk in Houtwijk is gelegen aan de Dr. J. Presserstraat in een paramedisch centrum waar u ook terecht kunt bij onder andere fysiotherapeuten, tandartsen, psycholoog en een bedrijfsarts. Met deze disciplines wordt samengewerkt om u nog betere zorg te bieden. Ook bestaat er goede samenwerking met de scholen in de buurt. De praktijk is goed bereikbaar met tram 2 of met buslijn 36 of buslijn 35.

Scheveningen

De praktijk in Scheveningen is gelegen aan de Kolenwagenslag. Dit is een zijstraat van de bruisende Keizerstraat. Er wordt samengewerkt met de scholen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten in de omgeving. De praktijk bevindt zich enkele minuten van het strand vandaan en is goed bereikbaar met tram 1.

 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen

Dunya Taki

Mijn naam is Dunya Taki en ik ben de praktijkhouder van Logopediepraktijk Taki. Mijn visie op logopedie is dat voor het afleren van gewoonten en het jezelf aanleren van nieuwe gewoonten een hele grote intrinsieke motivatie vereist is. Mijn rol als logopedist is om je deels zelf te laten ontdekken wat je nodig hebt, want de oplossingen die je zelf vindt leveren nog sneller resultaat op. Ik ben een meertalige logopediste, want naast het Nederlands spreek ik ook Engels, Koerdisch, Farsi en Arabisch. Sinds 2013 ben ik lid van de werkgroep ‘Meertalige Logopedisten Nederland’ en werk ik samen met de werkgroep aan de vindbaarheid van meertalige logopedisten in Nederland. Ik heb logopedie gestudeerd aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Na mijn afstuderen in 2009 ben ik bij verschillende praktijken werkzaam geweest. Mijn motivatie om in een praktijk te werken is dat je verschillende soorten logopedische klachten verhelpt en goed kunt samenwerken met de patiënt en betrokkenen uit de omgeving van patiënt.


Tijdens mijn studie heb ik de minor ‘Nederlandse Gebarentaal’ afgerond. Ik gebruik de Nederlandse Gebarentaal daar waar het nodig is in mijn behandelingen en ik bied dit aan naast het spraakafzien (liplezen). De cursus ‘logopedie en tandheelkunde’ heb ik vlak na mijn afstuderen gevolgd om oromyofunctionele klachten te behandelen. Daarnaast heb ik de cursus ‘Neurolinguïstisch programmeren in de logopediepraktijk’ gevolgd en zet ik dit veelvuldig in om de transfer van de aangeleerde vaardigheden te faciliteren. Voor het behandelen van ademhalingsklachten heb ik de cursus ‘Hyperventilatie en dysfunctioneel ademhalen’ gevolgd gebaseerd op de methode van ‘Van Dixhoorn’. Fonologische articulatiestoornissen behandel ik volgens ‘Hodson en Paden’ en ‘Metaphon’. Na het volgen van de cursus ‘Manuele Facilitatie van de Larynx A en B’ zet ik deze therapiemethode die ook wel ‘MFL’ wordt genoemd, in bij het behandelen van globusklachten, stemstoornissen en slikklachten.


Dunya Taki

Robin-jill Buvelot

Mijn naam is Robin-jill Buvelot en ik ben werkzaam als logopedist bij Logopediepraktijk Taki. Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Ik ben afgestudeerd van de opleiding logopedie aan de Hogeschool Rotterdam. Hier heb ik ook de minor ‘Meertaligheid’ gevolgd. Wat ik heb geleerd tijdens deze minor kan ik inzetten bij de behandeling van meertalige cliënten.

Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij een allround logopediepraktijk, hier heb ik te maken gehad met cliënten van jong tot oud en met vooral de stoornisgebieden taal, spraak en stem. Mijn afstudeerstage was bij een school voor speciaal basisonderwijs. Hier heb ik vooral gewerkt aan taal en spraak en heb ik leren werken met kinderen die moeilijk lerend zijn of gedragsproblemen hebben.

Als logopedist is het mijn taak de last van de stoornissen en/of beperkingen te verlichten of op te heffen. Dit dit doe ik niet alleen maar samen met mijn cliënten. Ieder mens is anders, dit maakt dat het bij elke cliënt een uitdaging is hoe we samen het gewenste resultaat kunnen behalen door onze visies en kennis samen te voegen. Dit maakt het vak logopedie nooit saai.

Als logopedist sta ik geregistreerd in het kwaliteitsregister en ben ik lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie).

In de toekomst wil ik nog graag cursussen en bijscholingen volgen, je kunt nooit genoeg leren! Voor nu ben ik vooral geïnteresseerd in spraak/taalproblemen bij (jonge) kinderen. Hier wil ik mij de komende jaren in verdiepen

Robin-jill Buvelot

Kerime Nur Evren

Mijn naam is Kerime Nur Evren en ik ben een meertalige logopedist. Ik spreek naast het Nederlands ook Turks. Ik behandel zowel kinderen als volwassenen. Op de donderdag, vrijdag en zaterdag ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Taki. Op de overige dagen werk ik elders als logopedist.

Ik ben afgestudeerd van de opleiding logopedie aan de Hogeschool Rotterdam. Als logopedist sta ik geregistreerd in het kwaliteitsregister en ben ik lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie). In de toekomst wil ik mij graag specialiseren middels cursussen, bij- en nascholingen.

Kerime Nur Evren

Logopedie

Voor een uitgebreide uitleg over de volgende logopedische stoornissen verwijs ik u naar de website logopedie.nl
 • Stem
 • Astma
 • COPD
 • Genderdysfonie
 • Hyperventilatie
 • Stembandverlamming
 • Stemklachten
 • Stemproblemen bij kanker
 • Spraak
 • Aangezichtsverlamming
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Dysartrie
 • Nasaliteitsstoornis
 • Slissen en lispelen
 • Verbale apraxie
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Vloeiendheidsstoornissen
 • Taal
 • Afasie
 • Dyslexie
 • Psychomotore retardatie
 • Taal- en spraakstoornissen bij dementie
 • Vertraagde taalontwikkeling
 • Slikken
 • Eet- en drinkproblemen bij dementie
 • Eet- en drinkstoornissen bij kinderen
 • Slikstoornissen bij volwassenen
 • Gehoor
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Revalidatie na plaatsing CI
 • Slechthorendheid

Vergoeding

Wanneer Logopedie geïndiceerd is wordt deze vergoed vanuit de basisverzekering. Volwassenen betalen een deel van de behandeling vanuit hun eigen risico. De ouders van kinderen jonger dan 18 jaar betalen geen eigen risico. U kunt niet via DTL (zonder verwijzing) terecht indien u verzekerd bent bij CZ, Delta Lloyd, De Friesland en Ohra.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar om informatie in te winnen over uw eigen risico.

Nieuws

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Aanmeldformulier

Wilt u uzelf aanmelden voor logopedie? Vul hieronder uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld voor het maken van een eerste afspraak. Wilt u uw kind of iemand anders aanmelden, vul dan de gegevens in van degene die u wilt aanmelden.

Graag de naam van de arts die op uw verwijzing staat invoeren. Indien u geen verwijzing heeft maar deze gaat aanvragen bij uw huisarts, graag de naam van de huisarts invullen. Indien u besluit zonder verwijzing naar de afspraak te komen, vraagt u dan na bij uw zorgverzekeraar of zij logopedie zonder verwijzing vergoeden.Contact

U kunt zowel overdag als in de avond terecht bij Logopediepraktijk Taki.
Neem gerust contact op en geef uw voorkeuren door klik hier.
Behandeling aan huis is mogelijk indien u daarvoor een machtiging heeft gekregen van uw verwijzer.

Houtwijk

Logopediepraktijk Taki
Dr. J. Presserstraat 240
2552 LP 's-Gravenhage
+31(0)70 204 445 0Scheveningen

Logopediepraktijk Taki
Kolenwagenslag 1
2584 SM 's-Gravenhage
+31(0)70 355 51 54Zeeheldenkwartier

Logopediepraktijk Taki
Elandstraat 77 a
2513 GM 's-Gravenhage
+31(0)6 142 643 07Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00

Logopediepraktijk Taki is aangesloten bijKwaliteitsregister Paramedici Nederlandse Vereniging voor Logopedie