Praktijk

Logopediepraktijk Taki is een praktijk met oog voor kwalitatieve zorgverlening en biedt u zorg op maat. Uw specifieke hulpvraag of hulpvragen worden in kaart gebracht en er wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Er is altijd ruimte voor samenwerking met andere disciplines die u ook zorg aanbieden. Logopediepraktijk Taki streeft er naar om aan uw hulpvraag te voldoen.

U kunt bij
Logopediepraktijk Taki ook terecht zonder
verwijzing of machtiging

(Zie vergoeding)

Houtwijk

De praktijk in Houtwijk is gelegen aan de Dr. J. Presserstraat in een paramedisch centrum waar u ook terecht kunt bij onder andere fysiotherapeuten, tandartsen, psycholoog en een bedrijfsarts. Met deze disciplines wordt samengewerkt om u nog betere zorg te bieden. Ook bestaat er goede samenwerking met de scholen in de buurt. De praktijk is goed bereikbaar met tram 2 of met buslijn 36 of buslijn 35.

Scheveningen

De praktijk in Scheveningen is gelegen aan de Kolenwagenslag. Dit is een zijstraat van de bruisende Keizerstraat. Er wordt samengewerkt met de scholen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten in de omgeving. De praktijk bevindt zich enkele minuten van het strand vandaan en is goed bereikbaar met tram 1.

 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Houtwijk
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen
 • Logopediepraktijk Taki - Scheveningen

Dunya Taki

Het vak logopedie is heel breed en divers en daarom behandel ik niet alle klachten op alle negen stoornisgebieden. Ik kan je begeleiding bieden bij problemen in de communicatie, het stemgebruik, het eten en drinken en de ademhaling. Ik behandel zowel kinderen als volwassenen. Ik behandel kinderen met een taalstoornis, een articulatiestoornis, schisis, een stem- en/of ademhalingsstoornis. De volwassenen die ik behandel komen bij mij met een stemstoornis en/of een ademhalingsstoornis (hyperventilatie). Ook kan ik begeleiding bieden voor spraakafzien (liplezen) en het af- of aanleren van een bepaald accent. Behandelmethodieken die ik toepas in mijn werk zijn; Hodson & Paden, Metaphon, Manuele facilitatie van de Larynx (MFL), Lax Vox, resonansmethodiek, klassieke ademhalingstherapie, de ‘Van Dixhoorn’- methode.

Ik heb de volgende postHBOcursussen gevolgd sinds mijn afstuderen in 2009: logopedie en tandheelkunde, neurolinguistisch programmeren in de logopediepraktijk, hyperventilatie en dysfunctioneel ademhalen, onderzoek en behandeling volgens Hodson & Paden, Metaphon; behandeling van kinderen met een fonologische articulatiestoornis, spraakstoornissen bij schisis.

Naast mijn werk als therapeut ben ik een kwaliteitskringbegeleider voor een kring van 9 logopedisten en vervul ik de rol van secretaris voor de stichting Meertalige Logopedisten Nederland.


Dunya Taki

Logopedie

Voor een uitgebreide uitleg over de volgende logopedische stoornissen verwijs ik u naar de website logopedie.nl
 • Stem
 • Astma
 • COPD
 • Genderdysfonie
 • Hyperventilatie
 • Stembandverlamming
 • Stemklachten
 • Stemproblemen bij kanker
 • Spraak
 • Aangezichtsverlamming
 • Afwijkende mondgewoonten
 • Dysartrie
 • Nasaliteitsstoornis
 • Slissen en lispelen
 • Verbale apraxie
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Vloeiendheidsstoornissen
 • Taal
 • Afasie
 • Dyslexie
 • Psychomotore retardatie
 • Taal- en spraakstoornissen bij dementie
 • Vertraagde taalontwikkeling
 • Slikken
 • Eet- en drinkproblemen bij dementie
 • Eet- en drinkstoornissen bij kinderen
 • Slikstoornissen bij volwassenen
 • Gehoor
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Revalidatie na plaatsing CI
 • Slechthorendheid

Vergoeding

Wanneer Logopedie geïndiceerd is wordt deze vergoed vanuit de basisverzekering. Volwassenen betalen een deel van de behandeling vanuit hun eigen risico. De ouders van kinderen jonger dan 18 jaar betalen geen eigen risico. U kunt niet via DTL (zonder verwijzing) terecht indien u verzekerd bent bij CZ, Delta Lloyd, De Friesland en Ohra.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar om informatie in te winnen over uw eigen risico.

Aanmeldformulier

Helaas is onze wachtlijst tijdelijk gesloten en kunt u zich niet aanmelden.

Contact

U kunt zowel overdag als in de avond terecht bij Logopediepraktijk Taki.
Neem gerust contact op en geef uw voorkeuren door klik hier.
Behandeling aan huis is mogelijk indien u daarvoor een machtiging heeft gekregen van uw verwijzer.

Houtwijk

Logopediepraktijk Taki
Dr. J. Presserstraat 240
2552 LP 's-GravenhageScheveningen

Logopediepraktijk Taki
Kolenwagenslag 1
2584 SM 's-GravenhageZeeheldenkwartier

Logopediepraktijk Taki
Elandstraat 77 a
2513 GM 's-GravenhageOpeningstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00

Logopediepraktijk Taki is aangesloten bijKwaliteitsregister Paramedici Nederlandse Vereniging voor Logopedie